Giẻ lau màu khổ A

Liên hệ

 

Giẻ lau mầu A4 |

Vải lau nguyên mảnh khổ A4Giẻ lau mầu A4 | Vải lau nguyên mảnh khổ A4, chất cải cotton, thấm hút dầu, dung dịch tốt, chuyên lau khuôn, chi tiết máy cơ khí