KDC Xen ghép Trung tâm GDTX, Phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
   0985 878 790 – 0981 322 888
   vppphucan2018@gmail.com